Algemene voorwaarden MC Ronse

Wie zijn wij :
Modelbouw Dekeyser B.V.B.A.
Industriepark Klein Frankrijk
Weverijstraat 14
9600 Ronse - Belgium

Commerciële benaming : MC Ronse
Ondernemingsnummer : BE 0861.419.683

Tel : +32 (0) 55/45.79.60
Fax : +32 (0) 55/23.98.20

1. Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt via de website van MC Ronse. Een bestelling wordt beschouwd als zijnde geplaatst wanneer de gebruiker, na zich te identificeren, op de pagina "Bestellingsbevestiging" op de knop "bevestigen" klikt. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de gebruiker zich akkoord met de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

2. Partijen
De natuurlijke persoon welke zijn persoonsgegevens op de website van MC Ronse invult wordt hier verder de "Gebruiker" genoemd. De Gebruiker welke een bestelling plaatst wordt verder de "Klant" genoemd. Modelbouw Dekeyser B.V.B.A. - Industriepark Klein Frankrijk - Weverijstraat 14 - 9600 Ronse wordt verder "MC Ronse" genoemd.

3. Rechtspraak
Middels het plaatsen van een bestelling geeft de Klant aan een juridisch bindende overeenkomst te kunnen sluiten. De bestelling is een juridisch bindende verkoopovereenkomst tussen de Klant en MC Ronse en valt onder Belgisch recht. Elk geschil over de toepassing, interpretatie, de resolutie en/of beëindiging van deze overeenkomsten valt exclusief onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde.

4. Privacy
MC Ronse respecteert de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van privé-gegevens van 8 december 1992. MC Ronse respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Indien justitiële diensten of andere officiële instanties op juridische gronden inzage eisen in persoonlijke gegevens kan MC Ronse hiertoe overgaan.

Dit privacy reglement is van toepassing op alle activiteiten van MC Ronse. Door gebruik te maken van de diensten die MC Ronse u aanbiedt gaat u akkoord met de voorwaarden zoals die in dit reglement zijn opgenomen.

MC Ronse gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Om het winkelen bij MC Ronse zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u titels aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.
 • Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door ons een e-mail te sturen of uw voorkeur aan te passen bij mijn account.
 • Als u bij MC Ronse een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens. In uw MC Ronse account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere bestelling opnieuw hoeft in te vullen.
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
MC Ronse verkoopt uw gegevens niet
MC Ronse zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

5. Producten
MC Ronse tracht de karakteristieken van de producten zo nauwkeurig en juist mogelijk in de productbeschrijving te vermelden. De opgenomen informatie is door de fabrikanten verschaft. MC Ronse is in geen enkel geval aansprakelijk voor foutieve gegevens vermeld door de fabrikanten.

6. Prijzen
De prijzen staan vermeld in euros, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Het Belgisch BTW tarief van 21% of 6% is van toepassing. De door MC Ronse vermelde prijzen kunnen op ieder moment gewijzigd worden. Alle prijzen staan vermeld onder voorbehoud van typfouten.

7. Stock niveau
Het stock niveau vermeld bij elke artikel is louter informatief. Deze heeft de theoretische weergaven van de voorradigheid van de producten. MC Ronse kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten met de voorradigheid van de bestelde producten.

8. Betaling
MC Ronse verzendt geen bestellingen waarvoor de betaling niet volledig is voldaan. De Klant zal het bestelbedrag binnen de 2 weken overmaken aan de hand van de door MC Ronse aangeboden betalingsmogelijkheden. Indien MC Ronse 2 weken na het plaatsen van de bestelling nog steeds geen betaling ontvangen heeft, wordt de bestelling beschouwd als zijnde geannulleerd door de Klant. MC Ronse is dan niet langer gebonden om zijn verplichtingen ten aanzien van deze bestelling na te komen. Indien de Klant in het verleden reeds verzaakte aan zijn verplichting om het bestelbedrag binnen de 2 weken over te maken, behoudt MC Ronse zich het recht voor om elke bestelling van de Klant eenzijdig te annuleren zonder annulatiekosten.

Betalingsmogelijkheden:
 • Vooruitbetaling per overschrijving op volgende rekeningen: Alle Bankkosten zijn steeds ten laste van de klant!
  • ING Bank (België)
   Rekeningnummer: 390-0789485-57
   IBAN: BE09 3900 7894 8557
   BIC: BBRUBEBB

 • Paypal
 • Bancontact/Mistercash online
 • Belfius DirectNet
 • KBC-Betaalknop
 • ING Home'Pay
 • iDeal
 • Visa/Mastercard
 • Klarna (ex. Sofort Gecertificeerde overschrijving)
Opgepast: Voor bepaalde betalingsmogelijkheden kunnen extra kosten aangerekend worden.

9. Levertijd
Ten laatste 2 werkdagen na ontvangst van de betaling van de Klant maakt MC Ronse het pakket klaar voor verzending. De uiteindelijke levertijd is afhankelijk van de gekozen transportfirma, welke voor de aflevering bij de Klant instaat. Alle pakketten worden verzonden op risico van de klant. Een bijkomende verzend verzekering kan genomen worden maar dekt enkel het verlies van een pakket. De levertijd geld niet tijdens de jaarlijkse verlof periode.

10. Verzending
MC Ronse verzendt standaard pakketten met de Belgische Post. MC Ronse bied de Klant de mogelijkheid zijn pakket te verzenden met andere transportfirma's en dit afhankelijk van land van bestemming. De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht. De Klant bevestigt dat het leveringsadres opgegeven in het elektronisch bestelformulier op de website van MC Ronse correct is. MC Ronse is niet verantwoordelijk voor een foutieve levering indien dit veroorzaakt werd door het foutief opgeven van het leveringsadres door de Klant.

Wordt NOOIT verzonden: Brandbare producten, zoals brandstof worden NOOIT verzonden.

11. Retourzending & Garantie
Indien de Klant bij ontvangst van zijn pakket vaststelt dat het pakket niet de produkten bevat welke hij besteld had dient hij dit te melden aan MC Ronse per Mail/Brief/Fax.
Indien de producten beschadigd zijn door de transport firma, dan komt MC Ronse enkel tussen indien deze een verzekerde verzending was. U dien binnen de 2 werkdagen na ontvangst MC Ronse te contacteren en een foto te nemen van de beschadigde levering.
Indien de producten beschadigd zijn en onder garantie hersteld dienen te worden, dan dient de Klant dit te melden aan MC Ronse per Mail/Brief/Fax alvorens deze terug te sturen.
Alle verzendkosten gepaard gaande met een retourzending en een eventuele vervangende zending volgend op de retourzending zijn steeds ten laste van de Klant.

Wanneer is er GEEN Garantie:
 • Ontbreken van een garantie kaart of garantie zegels op de doos
 • Verwijderen van serienummers of garantie zegels op goederen
 • Bij verkeerd gebruik van de goederen
 • Andere garantie bepalingen (zie garantie goederen)
12. Herroepingsrecht
De Klant heeft het recht aan MC Ronse mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Het wettelijke recht om de koop binnen 14 kalenderdagen te ontbinden, geldt slechts voor Klanten waarvan de koop buiten de bedrijfsgebouwen plaats vond. Voor kopers die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt deze regeling niet.

Kopers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen hun verklaring tot ontbinding binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product schriftelijk per brief, fax of per mail kenbaar maken.

Uiterlijk 7 dagen na ontbinding van de overeenkomst dient het product onbeschadigd en in goede staat teruggezonden te worden in de originele ongeopende verpakking. De koopprijs wordt door MC Ronse aan de Klant terugbetaald binnen 30 dagen na de datum waarop het stuk waarmee de ontbinding is ingeroepen de verkoper heeft bereikt, indien aan de voorwaarden voor het correct terugsturen is voldaan. Tijdens de bedenktermijn bent u gerechtigd na te gaan of het geleverde conform is aan de aanbieding. Dit omvat echter NIET het recht om de producten te gebruiken als u zou besluiten ze terug te sturen. Indien de producten door de Klant niet of in beschadigde of verminderde toestand worden teruggezonden, dan dient de Klant de hierdoor ontstane schade te vergoeden. De Klant kan de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om schade of beschadiging te voorkomen. Houdt u daarom ook het verpakkingsmateriaal bij waarin de artikelen origineel geleverd werden. Artikelen die tijdens de bedenktermijn teruggestuurd worden, dienen in elk geval steeds in de originele verpakking verpakt te worden, tesamen met alle toebehoren, zoals kabels, gebruiksaanwijzingen en dergelijke meer. De kosten voor het terugsturen zijn steeds ten laste van de Klant en kunnen nooit verhaald worden op de verkopen.

Het Herroepingsrecht geldt overigens uitdrukkelijk niet voor:
 • producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant
 • producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
 • producten die snel kunnen bederven of verouderen
 • producten waarvan de garantiezegel of serienummer werd verwijderd
 • electronische en computerapparatuur alsmede andere eenvoudig reproduceerbare producten, waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken
13. Onze websites maken gebruik van cookies.
Die maken het mogelijk om je computer te herkennen als je verbinding maakt met onze website, maar we kunnen je niet persoonlijk identificeren. Je kan je browserinstellingen gemakkelijk aanpassen om cookies te weigeren, maar dan kan je niet langer genieten van alle functies op onze websites.
Volgende
Categorieën
Fabrikanten
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken